Odbori

Adresa: 
Zmaja od Bosne 90
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+ 387 33 72 91 00
Email:
info@vfs.unsa.ba
Web:
http://vfs.unsa.ba

Veterinarski fakultet Sarajevo

Na temelju pripremljenog elaborata i prijedloga, Vlada Bosne i Hercegovine 4. augusta 1949. godine donijela je Uredbu o osnivanju Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. 16. oktobra 1950., obilježen je početak rada fakulteta.

Od svog osnivanja, u nastavno-naučnoj djelatnosti, Veterinarski fakultet je svoju aktivnost prilagođavao potrebama razvoja veterinarske struke i nauke uspostavljajući saradnju s evropskim i drugim fakultetima putem razmjene stručnjaka, časopisa i naučnih radova.

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu ima međunarodno i evropski prepoznatljivu reputaciju i regionalni je lider u veterinarsko medicinskoj edukaciji, promovisanju zdravlja, proizvodnje i dobrobiti životinja, biomedicinskim istraživanjima i javnom zdravstvu. Kao visokoškolska ustanova koja nastavne aktivnosti bazira na stalnom razvoju svojih naučnih kapaciteta i opredjeljenjem ka internacionalizaciji, aktivno sudjeluje u unaprijeđenju zdravlja i dobrobiti ljudi i životinja, kao i razvoja BiH ekonomije.

Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu do sada je diplomiralo oko 2.500 studenata koji su stekli stručno zvanje diplomiranog veterinara (od 2016. godine zvanje: doktori veterinarske medicine). Prvi postdiplomski studij organiziran je 1967. godine i do danas je magistriralo 200, a specijalizaciju je završilo 60 postdiplomca, 177 kandidata odbranili su doktorski rad i postali doktori veterinarskih nauka. 

Adresa: 
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+ 387 33 22 57 27
Email:
podrska@ppf.unsa.ba
Web:
http://www.ppf.unsa.ba

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet osnovan je 21.3.1940.g. od strane ministarstva prosvjete kraljevine Jugoslavije (tada kao poljoprivredno-šumarski fakultet). Nakon nekoliko preseljenja zgrada PPF-a se danas nalazi u sklopu kampusa UNSA u ulici Zmaja od Bosne 8.
Nastava se organizuje na četiri odsjeka: Biljna proizvodnja, Zootehnika, Prehrambene tehnologije i Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrijete na šest studijskih programa – Voćarstvo i vinogradarstvo, Ratarstvo i povrtlarstvo, Zootehnika, Prehrambene tehnologije, Ekonomika agroindustrije.

Fokus Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je usmjeren na primarnu poljoprivrednu proizvodnju (biljnu i animalnu), ruralna pitanja, efikasnost upravljanja kvalitetom, okolinom i sigurnošću hrane, analiziranje nacionalne i međunarodne poljoprivrede i prehrambene industrije.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu posjeduje atraktivne studijske programe izvrsnog kvaliteta zasnovane na kombinovanju teoretskih znanja s praktičnim vještinama. Raznolikost disciplina našeg fakulteta olakšava interdisciplinarni dijalog i omogućava zainteresiranim studentima ponuditi raznovrsne predmete gdje pored teoriskog učenja stiču i iskustva u istraživačkim timovima.

U brojkama:
230 doktora nauka,
375 magistara nauka,
5.272 diplomiranih inžinjera
562 bachelora i 307 magistara (po novom sistemu) 

Adresa: 
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+ 387 33 58 61 80
Email:
info@ffsa.unsa.ba
Web:
http://ffsa.unsa.ba

Farmaceutski fakultet Sarajevo

Farmaceutski fakultet u Sarajevu počeo je s radom 16. 11. 1973. godine kao Odsjek za farmaciju pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Samostalna radna organizacija postao je odlukom Savjeta Univerzitetsko-medicinskog centra u Sarajevu 1974. godine, kada je i odlukom Savjeta Univerziteta u Sarajevu postao član Univerziteta. Prvi dekan je bila van. prof. dr. Blanka Bobarević

Farmaceutski fakultet je osnovan kao interdisciplinarni studij između Medicinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Misija Fakulteta je da obrazuje farmaceute općeg profila koji su osposobljeni za rad u apotekama, kliničko-biohemijskim laboratorijima, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, laboratorijima za ispitivanje i kontrolu lijekova, bromatološkim i toksikološkim laboratorijima

Studenti se također obučavaju i osposobljavaju za:

• komunikaciju s pacijentom, drugim zdravstvenim profesionalcima i javnošću u cilju informisanja, savjetovanja i edukacije o lijeku i farmakoterapiji, te zdravoj prehrani i životnom stilu u cilju promocije zdravlja
• primjenu i značaj analitičkih metoda u kontroli kvaliteta lijekova, hrane i predmeta opšte upotrebe i analitičkoj toksikologiji
• primjenu i značaj laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti, te optimiziranje farmakoterapije. 

Adresa: 
Skenderija 72
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+ 387 33 21 46 07
Email:
dekanatpf@pf.unsa.ba
Web:
http://www.pf.web.ba/

Pedagoški fakultet Sarajevo

Pedagoški fakultet u Sarajevu je najstarija visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini.Osnovan je 16.1.1946.godine. Do 1969. godine imao je status više škole, 1969. godine je transformiran u Pedagošku akademiju. Akademske 1999/2000.godine upisana je I generacija studenata Pedagoške akademije u četverogodišnjem trajanju. Pedagoška akademija je transformirana u Pedagoški fakultet 27.4.2009. godine.

Pedagoški fakultet funkcionira kao visokoškolska ustanova u četverogodišnjem trajanju, u skladu sa savremenim odgojnim i obrazovnim tendencijama u svijetu, evropskim standardima u obrazovanju edukatora i razvojnim potrebama Bosne i Hercegovine, kao i njenim autohtonim kulturnim vrijednostima.
U periodu od osnivanjana u ovoj ustanovi obrazovani su svi profili nastavnika za osnovno i srednje obrazovanje u okviru 61 studijske grupe. Od 1969. do 1986. godine obrazovanoje 6 profil anastavnika za predškolski odgoji 5 profila nastavnika za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.

Do sada je na Pedagoškom fakultetu diplomiralo 10.799 studenata.

Prva generacija I ciklusa studenata po Bolonjskom procesu (upisana 2005/2006. godine) promovirana je 2009. godine.

Odsjeci u četverogodišnjem studiju:
- Odsjek za predškolski odgoj
- Odsjek za razrednu nastavu
- Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj 

Adresa: 
Bolnička 4a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+ 387 33 21 42 49
Email:
dentalschool@sf.unsa.ba
Web:
http://www.sf.unsa.ba/

Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo

Stomatološki Fakultet u Sarajevu je osnovan 1960, kao odsjek na Medicinskom fakultetu. Ovaj odsjek je 1974. godine prerastao u Stomatološki fakultet.akulteta upravo počinje 1970. godine postavljanjem kamena temeljca 22. decembra od strane Hamdije Pozderca, Predsjednika Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. 

Useljenje u novu zgradu izvršeno je svečanim otvaranjem 24.11.1972. godine a rad Fakulteta u zgradi počeo je 6.3.1973. godine.Dvadesetpetog jula 1975. godine Skupština SR BiH potvrđuje status Stomatološkog fakulteta i oktobra 28. 1975. godine. Okružni sud u Sarajevu svojim rješenjem broj: U/1-l340/75 vrši registraciju Fakulteta od kada i zvanično posluje kao visokoškolska ustanova.

Stomatološki fakultet u Sarajevu je do rata bio jedan od vodećih stomatoloških fakulteta na Balkanu i jedini stomatološki fakultet u Bosni i Hercegovini, a nakon rata jedini stomatološki fakultet u Federaciji BiH. Do maja, 2016. godine su 7418 studenta upisala ovaj fakultet, od čega je promovirano: 3184 doktora stomatologije 68 magistara stomatoloških nauka 42 doktora stomatoloških nauka.

Pored obilježavanja 40. godina rada i postojanja Fakulteta uspješno smo organizovali i I Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešćem, na kojem je prijavljeno oko 120 referata i 15 pozvanih predavača iz Evrope i Kanade. 

Adresa: 
Bolnička 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+ 387 33 56 98 00
Email:
info@fzs.unsa.ba
Web:
http://www.fzs.unsa.ba

Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo

  Fakultet zdravstvenih studija osnovan je 1973. god. kao Viša medicinska škola dvogodišnjeg trajanja, pri Medicinskom fakultetu u Sarajevu. 1990. god. transformiše se u trogodišnji studij, a 1999. god. Viša medicinska škola u Sarajevu je preimenovana u Visoku zdravstvenu školu u Sarajevu. 


2008.god. Visoka zdravstvena škola u Sarajevu je preimenovana u Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, sa četverogodišnjim trajanjem.  


Fakultet je u maju 2012. godine certificiran po standardu ISO 9001:2008 od strane vodeće svjetske certifikacijske kuće Bureau Veritras. 
Akademske 2009/10. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu upisana je prva generacija studenata koji studiraju u skladu sa principima Bolonjske deklaracije u trajanju od 4+1+3 godine. 


Studiji po Bolonjskom programu su: 


- Studij fizikalne terapije 
- Studij laboratorijskih tehnologija 
- Studij radioloških tehnologija         
- Studij sanitarnog inžinjerstva 
- Studij zdravstvene njege i terapije

Adresa: 
Čekaluša 90
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+ 387 33 22 64 78
Email:
medicinski.fakultet@mf.unsa.ba
Web:
http://www.mf.unsa.ba

Medicinski fakultet Sarajevo

Medicinski fakultet je osnovan 1944. godine, a kontinuitet rada je uspostavljen 1946. godine. Studij na ovom fakultetu odlikuje veliko iskustvo u nastavi i moderno obrazovanje. Otvorenost uključivanja u nastavni program pozitivnih elementa i iskustava modela nastave drugih medicinskih fakulteta obezbijedili su studij usklađen sa planovima studija zemalja okruženja, zapadnoevropskih zemalja i Direktivama Evropske unije i Vijeća Evrope za regulirane profesije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je prvi  medicinski fakultet u Bosni i Hercegovini koji je uveo studij medicine na engleskom jeziku.


Nastavne baze Medicinskog fakulteta u Sarajevu su zdravstvene ustanove, koje ispunjavaju prostorne, tehnološke i kadrovske standarde neophodne za realizaciju nastavno-naučnog procesa Fakulteta. U kliničkim ustanovama, u kontaktu sa pacijentima, studenti stječu znanja o bolestima, načinu njihova prepoznavanja, sprečavanja, liječenja i rehabilitacije. Upoznaju se i sa osnovama znanstvenih istraživanja, a u pojedinim mogu i sudjelovati.


Kao prvi medicinski fakultet u BiH i četvrti medicinski fakultet u bivšoj Jugoslaviji, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je učestvovao u osnivanju i razvoju medicinskih fakulteta u Tuzli i Banjoj Luci, a kadrovi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su pomogli u osnivanju i radu medicinskih fakulteta u Mostaru i Foči.


Koncept studiranja: 6 (I+II) + 3


Odsjeci: Jedinstveni studij „Medicina“ i „Medicine na engleskom jeziku“