Prva obavijest

Pozivamo sve zainteresovane studente da prate i prijave radove za III Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ koji nastavlja sa radom i ove godine nakon uspješno održanog II studentskog kongresa, 7.- 9. jula 2017. godine.

Cilj organizovanja kongresa je isti- promocija univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka što će biti od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti.

Ovakav pristup u sagledavanju ovog kompleksnog pitanja, kroz multidisciplinarnost, predstavlja i savremeni trend „evropske nacije„ u iznalaženju najracionalnijih odgovora na mnoga pitanja gotovo u svim sferama društvenog života i djelovanja.

U organizaciji Kongresa uzet će učešće studenti grupacije medicinskih, humanističkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i drugih.

Teme koje će biti predmet istraživanja i pisanja studentskih radova (naučno istraživačkih, seminarskih, diplomskih, završnih radova), odnose se na slijedeće oblasti:

1. Primarna proizvodnja i prerada hrane
2. Aditivi u prehrambenoj industriji
3. Toksikologija i sigurnost hrane
4. Savremena dijagnostika i analitika hrane
5. Ishrana tokom životnog ciklusa
6. Dijetoterapija
7. Organska i tradicionalna hrana


Kongres će biti održan od 5. - 7. jula 2018. godine u Sarajevu.

Pratite web stranicu: www.hranaishranazdravlje.ba

Pozivamo sve zainteresovane studente sa drugih bosanskohercegovačkih univerziteta kao i studente sa univerziteta iz susjednih zemalja da nam se pridruže!

Koordinacioni odbor