Prijava na kongres

Poštovani autori,

rok za registraciju i prijavu radova je 31.05.2018.

Ogranizacioni odbor

Molimo vas da upišete obrazovnu ustanovu iz koje dolazite.
 

Uputstvo za autore

Poštovani autori,

sa navedenog linka možete preuzeti Uputstvo za prijavu rada na jezicima naroda u Bosni i Hercegovini.