Donatori/Sponzori

UNIVERZITET U SARAJEVU
III studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“
Koordinacioni odborPredmet: MOLBA ZA DONATORSTVO/SPONZORSTVO

Poštovani direktore,

Asocijacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog, Farmaceutskog, Veterinarskog, Pedagoškog, Stomatološkog fakulteta sa klinikama i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu organizuje III studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ koji će se održati u Sarajevu, od 5. do 7. jula 2018. godine.


Organizovanje ovakvog skupa iziskuje određene materijalne troškove za pripremu kongresnog materijala i tekuće troškove, a pogotovo što neće biti uplate kotizacije (ipak je Kongres posvećen studentima). Stoga Vam se obraćamo ovom molbom da u okviru Vaših mogućnosti finansijski podržite (donirate/sponzorirate) održavanje navedenog kongresa.

Ako se odlučite za donatorstvo/sponzorstvo molimo Vas da Vašu uplatu izvršite prema sljedećim instrukcijama za plaćanje: 
 
Korisnik: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Transakcijski račun: 3389002208130126 
Naziv banke: UniCredit Bank
Svrha: KONGRES „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“

Više informacija možete dobiti upitom na mail: info@hranaishranazdravlje.ba.

S poštovanjem,

Predsjednik Organizacionog odbora
Prof. dr. Miroslav Šober

Predsjednik Koordinacionog odbora 
Prof. Dr. Faruk Čaklovica