1 dan kongresa

2. studentski kongres je otvoren danas u 17:00 sati pozdravnim govorom predsjednika K.O., prof. dr. Faruka Čaklovice. 


Pozdravnu riječ prisutnima su uputili: 


prof. dr. Miroslav Šober (Farmaceutski fakultet), 
doc. dr. Irzada Taljić ( Pedagoški fakultet), 
doc. dr. Arzija Pašalić (Fakultet zdravstvenih studija), 
doc. dr. Elmedin Bajrić (Stomatološki fakultet), 
prof. dr. Milenko Blesić (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet), 
prof. dr. Muhamed Smajlović (Veterinarski fakultet) 


Plenarno predavanje „Hrana i Ishrana – Izazovi 21. Stoljeća“ je održala doc. dr. Jasmina Đeđibegović 

2 dan kongresa

Naučni odbor 2. studentskog kongresa Hrana-Ishrana-Zdravlje je prispjele studentske radove svrstao u 5 sekcija: 


1. Primarna proizvodnja i prerada hrane 
2. Toksikologija i sigurnost hrane 
3. Ishrana tokom životnog ciklusa 
4. Dijetoterapija i 
5. Suvremena dijagnostika i analitika hrane 


Na kongresu će bit prezentirano ukupno 59 studentskih radova (47 oralnih i 12 poster prezentacija) koji su pozitivno ocijenjeni od Naučnog odbora. Najveći broj radova (22) bavi se temama iz oblasti Ishrana kroz životni ciklus, a zatim toksikologijom i sigurnosti hrane (14 radova), dijetoterapijom (10 radova), primarnom proizvodnjom i preradom hrane (9 radova), te suvremenom dijagnostikom i analitikom hrane (4 rada). S ponosom možemo reći da su i ove godine naši studenti pokazali veliko interesovanje za učešće na kongresu, kao i visoki stepen stručnosti u obradi tema svojih radova. Posebno ističemo da teme prijavljenih studentskih radova nedvojbeno pokazuju da naša akademska zajednica uistinu prati sve suvremene trendove u oblasti hrane i ishrane, jasno prepoznaje izazove modernog doba u ovom domenu i evidentno obrazuje stručnjake koji su osposobljeni da kompetentno i vrlo profesionalno odgovaraju na te izazove. 


I ove godine pored studenata Univerziteta u Sarajevu učešće na kongresu uzimaju i studenti sa drugih univerziteta (Sveučilište u Mostaru), što pokazuje da ovaj studentski kongres, iako u organizaciji fakulteta članica UNSA nije sveden samo na naš Univerzitet već je prepoznat i u nešto širem okruženju. Svakako se nadamo da će vremenom prerasti u događaj od šireg regionalnog značaja. 


Ono što nas posebno raduje je činjenica da ove godine imamo prijavljene radove sa nekih fakulteta koji nisu bili učesnici prošlogodišnjeg kongresa (npr. Fakultet za saobraćaj i komunikacije) sa radovima koji donose novu dimenziju multidisciplinarnog pristupa rješavanju određenih problema, ovdje konkretno u domenu produktivnosti u primarnoj proizvodnji hrane. Jednako tako postoji još mnogo sličnih tema u oblasti hrane i ishrane u kojima bi ovakav multidisciplinarni pristup značajno unaprijedio ne samo kvalitet ovog kongresa, već i dalji razvoj stručnih i naučnih kapaciteta države za bolje upravljanje hranom i ishranom. Stoga bih iskoristila ovu priliku da uputim poziv prije svega fakultetima koji do sada nisu uzeli učešće na kongresu da to svakako učine naredne godine. 


Također bih istakla da ove godine imamo i više prijavljenih radova ostvarenih u suradnji s privrednim subjektima, što je za pohvalu imajući u vidu da je uvezivanje s privredom i praksom svakako jedna od osnovnih opšteprihvaćenih aktivnosti strategije razvoja visokog obrazovanja. 


Konačno, ovu priliku bih iskoristila da ispred Naučnog odbora izrazim izuzetno zadovoljstvo brojem i kvalitetom prijavljenih studentskih radova, te da se zahvalim svima koji su pomogli njihovu realizaciju. 


Doc. dr Jasmina Đeđibegović 
Predsjednica Naučnog odbora