Committees

Address: 
Zmaja od Bosne 90
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Phone:
+ 387 33 72 91 00
E mail:
info@vfs.unsa.ba
Web:
http://vfs.unsa.ba

Veterinary Faculty Sarajevo

Na temelju pripremljenog elaborata i prijedloga, Vlada Bosne i Hercegovine 4. augusta 1949. godine donijela je Uredbu o osnivanju Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. 16. oktobra 1950., obilježen je početak rada fakulteta.

Od svog osnivanja, u nastavno-naučnoj djelatnosti, Veterinarski fakultet je svoju aktivnost prilagođavao potrebama razvoja veterinarske struke i nauke uspostavljajući saradnju s evropskim i drugim fakultetima putem razmjene stručnjaka, časopisa i naučnih radova.

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu ima međunarodno i evropski prepoznatljivu reputaciju i regionalni je lider u veterinarsko medicinskoj edukaciji, promovisanju zdravlja, proizvodnje i dobrobiti životinja, biomedicinskim istraživanjima i javnom zdravstvu. Kao visokoškolska ustanova koja nastavne aktivnosti bazira na stalnom razvoju svojih naučnih kapaciteta i opredjeljenjem ka internacionalizaciji, aktivno sudjeluje u unaprijeđenju zdravlja i dobrobiti ljudi i životinja, kao i razvoja BiH ekonomije.

Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu do sada je diplomiralo oko 2.500 studenata koji su stekli stručno zvanje diplomiranog veterinara (od 2016. godine zvanje: doktori veterinarske medicine). Prvi postdiplomski studij organiziran je 1967. godine i do danas je magistriralo 200, a specijalizaciju je završilo 60 postdiplomca, 177 kandidata odbranili su doktorski rad i postali doktori veterinarskih nauka. 

Address: 
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Phone:
+ 387 33 22 57 27
E-mail:
podrska@ppf.unsa.ba
Web:
http://www.ppf.unsa.ba

Faculty of Agriculture and Food Sarajevo

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet osnovan je 21.3.1940.g. od strane ministarstva prosvjete kraljevine Jugoslavije (tada kao poljoprivredno-šumarski fakultet). Nakon nekoliko preseljenja zgrada PPF-a se danas nalazi u sklopu kampusa UNSA u ulici Zmaja od Bosne 8.
Nastava se organizuje na četiri odsjeka: Biljna proizvodnja, Zootehnika, Prehrambene tehnologije i Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrijete na šest studijskih programa – Voćarstvo i vinogradarstvo, Ratarstvo i povrtlarstvo, Zootehnika, Prehrambene tehnologije, Ekonomika agroindustrije.

Fokus Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je usmjeren na primarnu poljoprivrednu proizvodnju (biljnu i animalnu), ruralna pitanja, efikasnost upravljanja kvalitetom, okolinom i sigurnošću hrane, analiziranje nacionalne i međunarodne poljoprivrede i prehrambene industrije.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu posjeduje atraktivne studijske programe izvrsnog kvaliteta zasnovane na kombinovanju teoretskih znanja s praktičnim vještinama. Raznolikost disciplina našeg fakulteta olakšava interdisciplinarni dijalog i omogućava zainteresiranim studentima ponuditi raznovrsne predmete gdje pored teoriskog učenja stiču i iskustva u istraživačkim timovima.

U brojkama:
230 doktora nauka,
375 magistara nauka,
5.272 diplomiranih inžinjera
562 bachelora i 307 magistara (po novom sistemu) 

Address: 
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Phone:
+ 387 33 58 61 80
E-mail:
info@ffsa.unsa.ba
Web:
http://ffsa.unsa.ba

Faculty of Pharmacy Sarajevo

Pharmaceutical Faculty in Sarajevo started its work 16. 11. 1973 as the Department of Pharmacy at the Medical Faculty of the University of Sarajevo. It became an independent organizations by the decision of the Council of University Medical Center in Sarajevo in 1974, when after the decision of the Council of the University of Sarajevo it became a member of the University. The first dean was Prof. Dr. Blanka Bobarević 


Faculty of Pharmacy was established as an interdisciplinary study between Medicine and the Faculty of Sciences in Sarajevo. The mission of the Faculty is to educate genaral profile pharmacists, which are trained to work in pharmacies, clinical and biochemical laboratories, pharmaceutical and cosmetic industries, laboratories for testing and drug control, food-science and toxicology laboratories 


Students are also trained for: 


• communication with patients, other health professionals and the public in order to inform, advice and education about drugs and pharmacotherapy, and a healthy diet and lifestyle to promote health 
•the application and the importance of analytical methods for quality control of medicines, food and items of general use and analytical toxicology 
•application and importance of laboratory analysis for diagnosis, monitoring and prognosis of diseases, and optimizing pharmacotherapy. 

Address: 
Skenderija 72
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Phone:
+ 387 33 21 46 07
E-mail:
dekanatpf@pf.unsa.ba
Web:
http://www.pf.web.ba/

Faculty of Educational Sciences Sarajevo

Pedagoški fakultet u Sarajevu je najstarija visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini.Osnovan je 16.1.1946.godine. Do 1969. godine imao je status više škole, 1969. godine je transformiran u Pedagošku akademiju. Akademske 1999/2000.godine upisana je I generacija studenata Pedagoške akademije u četverogodišnjem trajanju. Pedagoška akademija je transformirana u Pedagoški fakultet 27.4.2009. godine.

Pedagoški fakultet funkcionira kao visokoškolska ustanova u četverogodišnjem trajanju, u skladu sa savremenim odgojnim i obrazovnim tendencijama u svijetu, evropskim standardima u obrazovanju edukatora i razvojnim potrebama Bosne i Hercegovine, kao i njenim autohtonim kulturnim vrijednostima.
U periodu od osnivanjana u ovoj ustanovi obrazovani su svi profili nastavnika za osnovno i srednje obrazovanje u okviru 61 studijske grupe. Od 1969. do 1986. godine obrazovanoje 6 profil anastavnika za predškolski odgoji 5 profila nastavnika za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.

Do sada je na Pedagoškom fakultetu diplomiralo 10.799 studenata.

Prva generacija I ciklusa studenata po Bolonjskom procesu (upisana 2005/2006. godine) promovirana je 2009. godine.

Odsjeci u četverogodišnjem studiju:
- Odsjek za predškolski odgoj
- Odsjek za razrednu nastavu
- Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj 

Address: 
Bolnička 4a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Phone:
+ 387 33 21 42 49
E-mail:
dentalschool@sf.unsa.ba
Web:
http://www.sf.unsa.ba/

Faculty of Dentistry with Clinics Sarajevo

Stomatološki Fakultet u Sarajevu je osnovan 1960, kao odsjek na Medicinskom fakultetu. Ovaj odsjek je 1974. godine prerastao u Stomatološki fakultet.akulteta upravo počinje 1970. godine postavljanjem kamena temeljca 22. decembra od strane Hamdije Pozderca, Predsjednika Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. 

Useljenje u novu zgradu izvršeno je svečanim otvaranjem 24.11.1972. godine a rad Fakulteta u zgradi počeo je 6.3.1973. godine.Dvadesetpetog jula 1975. godine Skupština SR BiH potvrđuje status Stomatološkog fakulteta i oktobra 28. 1975. godine. Okružni sud u Sarajevu svojim rješenjem broj: U/1-l340/75 vrši registraciju Fakulteta od kada i zvanično posluje kao visokoškolska ustanova.

Stomatološki fakultet u Sarajevu je do rata bio jedan od vodećih stomatoloških fakulteta na Balkanu i jedini stomatološki fakultet u Bosni i Hercegovini, a nakon rata jedini stomatološki fakultet u Federaciji BiH. Do maja, 2016. godine su 7418 studenta upisala ovaj fakultet, od čega je promovirano: 3184 doktora stomatologije 68 magistara stomatoloških nauka 42 doktora stomatoloških nauka.

Pored obilježavanja 40. godina rada i postojanja Fakulteta uspješno smo organizovali i I Kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešćem, na kojem je prijavljeno oko 120 referata i 15 pozvanih predavača iz Evrope i Kanade. 

Address: 
Bolnička 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Phone:
+ 387 33 56 98 00
E-mail:
info@fzs.unsa.ba
Web:
http://www.fzs.unsa.ba

Faculty of Health Studies Sarajevo

Fakultet zdravstvenih studija osnovan je 1973. god. kao Viša medicinska škola dvogodišnjeg trajanja, pri Medicinskom fakultetu u Sarajevu. 1990. god. transformiše se u trogodišnji studij, a 1999. god. Viša medicinska škola u Sarajevu je preimenovana u Visoku zdravstvenu školu u Sarajevu. 


2008.god. Visoka zdravstvena škola u Sarajevu je preimenovana u Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, sa četverogodišnjim trajanjem.  


Fakultet je u maju 2012. godine certificiran po standardu ISO 9001:2008 od strane vodeće svjetske certifikacijske kuće Bureau Veritras. 
Akademske 2009/10. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu upisana je prva generacija studenata koji studiraju u skladu sa principima Bolonjske deklaracije u trajanju od 4+1+3 godine. 


Studiji po Bolonjskom programu su: 


- Studij fizikalne terapije 
- Studij laboratorijskih tehnologija 
- Studij radioloških tehnologija         
- Studij sanitarnog inžinjerstva 
- Studij zdravstvene njege i terapije

Address: 
Čekaluša 90
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Phone:
+ 387 33 56 98 00
E-mail:
medicinski.fakultet@mf.unsa.ba
Web:
http://www.mf.unsa.ba

Faculty of Medicine Sarajevo

Medicinski fakultet je osnovan 1944. godine, a kontinuitet rada je uspostavljen 1946. godine. Studij na ovom fakultetu odlikuje veliko iskustvo u nastavi i moderno obrazovanje. Otvorenost uključivanja u nastavni program pozitivnih elementa i iskustava modela nastave drugih medicinskih fakulteta obezbijedili su studij usklađen sa planovima studija zemalja okruženja, zapadnoevropskih zemalja i Direktivama Evropske unije i Vijeća Evrope za regulirane profesije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je prvi  medicinski fakultet u Bosni i Hercegovini koji je uveo studij medicine na engleskom jeziku.


Nastavne baze Medicinskog fakulteta u Sarajevu su zdravstvene ustanove, koje ispunjavaju prostorne, tehnološke i kadrovske  standarde neophodne za realizaciju nastavno-naučnog procesa Fakulteta. U kliničkim ustanovama, u kontaktu sa pacijentima, studenti stječu znanja o bolestima, načinu njihova prepoznavanja, sprečavanja, liječenja i rehabilitacije. Upoznaju se i sa osnovama znanstvenih istraživanja, a u pojedinim mogu i sudjelovati.


Kao prvi medicinski fakultet u BiH i četvrti medicinski fakultet u bivšoj Jugoslaviji, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je učestvovao u osnivanju i razvoju medicinskih fakulteta u Tuzli i Banjoj Luci, a kadrovi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su pomogli u osnivanju i radu medicinskih fakulteta u Mostaru i Foči.


Koncept studiranja: 6 (I+II) + 3


Odsjeci: Jedinstveni studij „Medicina“ i „Medicine na engleskom jeziku“