Upute za prijavu

Studenti prvog, drugog, trećeg ciklusa studija, studenti integralnog studija, kao i pojedinci iz prakse sa svojim naučnim, stručnim ili preglednim radovima vezanim za područje i teme Kongresa, ili oni koji žele saznati više o ovoj problematici, mogu se prijaviti na Kongres.

Za Kongres se možete prijaviti kao aktivni ili pasivni učesnik:

AKTIVNI UČESNIK: Biti aktivan učesnik znači biti izlagač naučnog rada (ONLINE, USMENA ili POSTER prezentacija). Koautori se moraju prijaviti kao pasivni učesnici.

Sažetak treba poslati u Wordu, za više informacija kliknite ovdje. (na ovom mjestu staviti poveznicu sa tekstom Upute za prijavu sažetka koje šaljem u posebnom dokumentu)

PASIVNI UČESNICI: Pasivni učesnici mogu prisustvovati svim događanjima organiziranim tijekom Kongresa.

Rok za podnošenje sažetaka i registraciju je 08. 10. 2023. u 23:59.

Sudjelovanje na Kongresu je besplatno.

Pristup registraciji je OTVOREN!

Molimo Vas da svoje sudjelovanje prijavite ispunjavanjem prijavnice (aktivni ili pasivni učesnik).

Upute za autore [Download]

UPUTE ZA PRIJAVU SAŽETKA I PREDLOŽAK SAŽETKA RADA 2023 [Download]

Aktivni učesnici:

Pasivni učesnici:

Shopping Basket